Wednesday, June 27, 2007

Politieke instanties

1) De gemeente Groningen.
Door op de link naar de gemeente rechts op het scherm te klikken en de stappen te volgen die daar aangegeven zijn, kunt u via de verslagen van de raadsvergaderingen en de
raadscommissievergaderingen de zaak van de woonboten volgen.

2) De provincie Groningen.
Via de link rechts op het scherm kunt u via de site van de
provincie de zaak volgen.

3) BewonersOrganisatieBeijum (BOB).
Via de link en wijkkrant kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten die plaats vinden op wijkniveau ten aanzien van de woonboten.

 
Hit Counter
Free Counter