Wednesday, June 27, 2007

Andere belanghebbenden

Plaatselijk belang Zuidwolde.
Plaatselijk belang onderschrijft de doelen van het Boterdiepcomité en maakt zich daarnaast grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Groningerstraat wanneer het plan gerealiseerd zou worden. Ook is Zuidwolde bang om haar identiteit als dorp te verliezen omdat door het woonschepenplan Zuidwolde als het ware aan de stad Groningen wordt gekoppeld.

Waterschap Noorderzijlvest
Deze heeft problemen met het plan van de gemeente Groningen omdat de grote woonarken zullen worden geplaatst in de omgeving van het gemaal waardoor de vrije doorstroming van het water wordt belemmerd. Verder is zij verontrust over het feit dat er geen riolering is gepland.
Via een klik op de link komt u op de web-pagina van het waterschap en kunt u zoeken naar informatie aangaande
de woonboten.

De Molenstichting Hunsingo e.o.
Begin 2005 is de molen na een restauratie in bedrijf genomen. Zij dient als reservegemaal voor de ontwatering van de Koningslaagte die behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.(Beschermd gebied)
De molenstichting denkt dat de functie van de poldermolen wordt ingeperkt en dat er zelfs schade aan de molen kan ontstaan door de aanwezigheid van de grote woonarken.
Onder deze stichting valt o.a. de poldermolen 't Witte Lam;
U kunt contact opnemen met de stichting via
Postbus 9700 AA Groningen; tel. 050-3048340

 
Hit Counter
Free Counter