Wednesday, December 03, 2008

GOED NIEUWS!!! 03-12-2008
GEEN WOONBOTEN IN BOTERDIEP BEIJUM!!!!!!!!!

Het Boterdiep Beijum blijft woonbotenvrij!!
Zo bleek vanmiddag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en wonen.
Zowel Plaatselijk Belang Zuidwolde als het Boterdiepcomité hebben tijdens deze vergadering ingesproken (de tekst van het Boterdiepcomité vindt u aansluitend ook ter info op onze blogspot). En tijdens de vergadering is besloten dat het plan om woonboten te plaatsen in het Boterdiep te Beijum volledig van de baan is!!!

Voor het zover was heeft het Boterdiepcomité diverse malen gesproken met verschillende partijen. De PvdA, de CU en het CDA hadden al langere tijd bedenkingen tegen het plan, maar hadden daarmee nog geen meerderheid. Inmiddels is een brief door hen opgesteld met hun bezwaren en ook ondertekend door Student en Stad en de VVD. Tijdens de vergadering bleek een overgrote meerderheid tegen het plan en is besloten dat het plan niet doorgaat!!!

Ook het Waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs middels een brief aangegeven grote bezwaren te hebben tegen plaatsing van woonboten in het Boterdiep te Beijum.

In april en mei van dit jaar hebben Plaatselijk Belang Zuiwolde, gemeente Bedum, de BOB en de Molenstichting Hunsingo. Ook velen van u (honderden) hebben persoonlijk uw zienswijze kenbaar gemaakt tegen het woonbotenplan. Ook dit heeft zeker meegewogen in de besluitvorming is onze overtuiging.
Via deze weg willen we ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingespannen tijdens de afgelopen 3 jaar om het Boterdiep bij Beijum woonboten vrij te houden van harte bedanken.

Mede dank zij u en uw handtekeningen is het gelukt!!

Nogmaals: Iedereen van harte bedankt!!!

Deze blogspot blijft nog even in de lucht en zullen wij daarna opheffen.

 
Hit Counter
Free Counter