Thursday, March 20, 2008

Persberichten en artikelen


Weer onderzoek naar ligplaatsen Boterdiep
http://www.oogtv.nl/ 20 maart 2008
Het stadsbestuur gaat opnieuw onderzoek doen naar uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep. Er zijn veel bezwaren tegen de boten, omdat ze vlakbij een gemaal komen te liggen. De natuur zou er nadeel van onder vinden, onder meer door overlast van licht en verstoring van het landschap. Het Boterdiep is daar erg smal. Volgens de gemeente valt het wel mee, mits de schepen dicht tegen de oever liggen.


Onderzoek extra woonboten Boterdiep
DVHN Gepubliceerd op 19 maart 2008, groningen -
Het stadsbestuur wil opnieuw onderzoeken of het aantal ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep kan worden uitgebreid. Dat maakte wethouder Karin Dekker woensdag bekend. Tegen de uitbreiding van het aantal ligplaatsen op deze plek bestaat nogal wat bezwaar.
Het waterschap Hunze en Aa's heeft er problemen vanwege nabijheid van het gemaal Stad en Lande, gevreesd wordt ook voor lichtoverlast van de woonarken. Zoogdieren zouden problemen kunnen krijgen om aan wal te klimmen. Inwoners van Beijum en Zuidwolde voorzien dat de schepen inbreuk maken op het landschap.
Het gemeentebestuur wil onderzoeken hoe aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Zo wordt bekeken of schepen dicht tegen de oever afgemeerd kunnen worden en waar plekken kunnen worden gemaakt waar zoogdieren aan land kunnen klimmen. Het onderzoek moet in het najaar klaar zijn.

Passen de woonarken in het Boterdiep?
Een onderdeel van het artikel uit de regiokrant juli 2007:


Klopt het of klopt het niet?Een eis van het waterschap is dat de doorvaart niet belemmerd mag worden en de afvoercapaciteit gewaarborgd moet zijn. Maar volgens een eerdere opgave van hetzelfde Noorderzijlvest is de bodembreedte tussen de molen en de gemeentegrens 9 m, de bodemhoogte -2,43 m NAP en bedraagt talud ter plekke 1 : 1,25. Omgerekend komt dit neer op een breedte van oever tot oever van 15 m. De arken zijn 6 m breed en het anker vraagt nog eens plm 1,2 m, totaal 7,8 m. Dat is géén 1/3 van 15, volgens onze berekening, dus volgens de normen van het waterschap kunnen de woonarken niet!
http://www.beijum.nl/?page=235
Regiokrant Groningen 2 april 2007

Dobberen in het Boterdiep: komen er wel of geen woonboten? Boeskoolnijs
woensdag 07 maart 2007
Gemeentebelangen organiseert 14 maart in Café Moeke Vaatstra een dorpenronde over de mogelijke komst van extra woonboten in het Groninger gedeelte van het Boterdiep.
Plannen zijn in de gemeente Groningen in de maak om in het Boterdiep aan de westzijde ter hoogte van Beijum een tiental woonboten te kunnen afmeren. Hoe staat het met die plannen, wat vinden betrokkenen daarvan en komen ze er wel of niet?Op de dorpenronde van Gemeentebelangen zal die laatste vraag geen beslissend antwoord krijgen, wel zal er uitleg gegeven worden wat zoal op stapel staat.In de lezing van de heer Jan Nijhoff van de gemeente Groningen wordt uitleg gegeven over wat de gemeente aan plannen heeft en welke voorbereidende activiteiten daartoe uitgevoerd worden. Behalve deze informatieve lezing zullen ook aanwezig zijn vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Zuidwolde (Nico Schutte), Comité Boterdiep (Wil Mazeland), alsmede een vertegenwoordiger van Waterschap Noorderzijlvest en natuurlijk de gemeenteraadsleden van GB.Kortom iedereen die wat meer wil weten over wat er zoal speelt, uitleg daarover wil hebben en zijn mening wil geven kan komen op deze dorpenronde.Zoals altijd is iedereen welkom op de dorpenrondes van Gemeentebelangen. Deze avond is tevens de jaarvergadering van GB, maar om 20.00 uur zal gestart worden met het thema "woonboten".


400 m woonarken in het Boterdiep bij Beijum?Gemeente onderzoekt de mogelijkheden (Regiokrant Groningen 03-07-2006)
http://www.regiokrantgroningen.nl/r4e09/r4e0911.htm
http://www.beijum.nl/?page=25

Labels:

 
Hit Counter
Free Counter