Wednesday, June 27, 2007

Besluitvormingsprocedure en mogelijke acties burgers
Er zijn 2 manieren om tegengas te geven tegen het plan van de gemeente Groningen voor een woonschepenlocatie in het Boterdiep:
De politieke weg
Bij de politieke weg gaat het om het beïnvloeden van de opinie/mening van politici (bijv. door middel van lobbyen bij de provincie en bij de gemeente Groningen en door het aanbieden van een petitie met handtekeningen bij de gemeente Groningen) Dit doen wij gezamenlijk als Boterdiepcomité Beijum

De juridische weg
Bij de juridische weg kun je een juridisch proces in als individueel burger omdat iedere burger in Nederland bezwaar kan aantekenen tegen besluiten en vergunningen van de gemeente en bijv het waterschap. Wij kunnen niet gezamenlijk een rechtsproces gaan voeren omdat we geen rechtspersoon zijn zoals bijv. een Vereniging zoals Plaatselijk Belang Zuidwolde en de Molenstichting.

In de Gezinsbode (woensdageditie bij de Stadsberichten) of op de website van de gemeente Groningen worden besluiten en vergunningen gepubliceerd. De Keurontheffing staat vermeld op de website van waterschap Noorderzijlvest (en kan, maar hoeft niet vermeld te staan ergens in de gezinsbode)

Als individueel burger kun je op een aantal momenten juridische stappen ondernemen ofwel reageren op aankondigingen van Waterschap of gemeente, namelijk:.
A Bij aankondiging van de ontheffing van de keur (een soort vergunning) door het Waterschap Noorderzijlvest aan de gemeente Groningen voor het Boterdiep Beijum.

B Bij aankondiging van een besluit van de gemeente dat betrekking heeft op het wijzigen van de bestemmingsplannen om een woonschepenlocatie te creëren in het Boterdiep bij Beijum

C Wanneer door de gemeente besluiten en vergunningen worden aangekondigd die betrekking hebben op het Boterdiepgebied Beijum nadat oude bestemmingsplannen gewijzigd zijn..

Labels:

 
Hit Counter
Free Counter