Wednesday, June 27, 2007

Inleiding

Op deze site vindt u informatie van het Boterdiepcomité. Het comité bestaat uit een groep verontruste bewoners in West Beijum Deze groep bewoners is verontrust vanwege het plan van de gemeente Groningen om grote woonboten te plaatsen in het Boterdiep bij Beijum tussen het gemaal Stad en Lande en Zuidwolde. Ook het Plaatselijk Belang Zuidwolde is zeer tegen dit woonschepenplan. Samen met hen onderneemt het Boterdiepcomité Beijum initiatieven om te voorkomen dat het gemeenteplan wordt gerealiseerd.

Over de activiteiten van het comité en de huidige stand van zaken kunt u hier nadere informatie vinden. Achtereenvolgens vindt u info over de volgende onderwerpen:

  1. Actueel nieuws
  2. De nieuwsbrief
  3. Doelen van het Boterdiepcomité
  4. Persberichten en artikelen
  5. De politiek en het woonschepenplan
  6. De besluitvormingsprocedure en mogelijke acties burgers
  7. De politieke instanties
  8. Andere belanghebbende partijen
  9. Uitgebreide informatie

Soms kan de volgorde wat wijzigen als er zich relevante actuele info voordoet.
Indien u snel naar een bepaald onderwerp wilt gaan, klikt u dan op de betreffende link links op het scherm onder het kopje 'previous post'. (onderaan de tekst kunt u terug naar 'home')Door te klikken op één van de onderwerpen rechts op de pagina onder het kopje 'links' wordt u verwezen naar sites die mogelijk nieuws bevatten aangaande de plaatsing van de woonboten.

Als u vragen heeft over het Boterdiepcomité of bent u ook tegen dit plan dan kunt u via onderstaande link boterdiep.geen.woonboten@gmail.com uw bezorgdheid laten blijken.


Labels:

 
Hit Counter
Free Counter