Wednesday, April 23, 2008

ACTUEEL NIEUWS BOTERDIEPCOMITE

Nieuws april 2008Aan alle bewoners van Beijum en Zuidwolde die de Boterdiepzone een warm hart toe dragen,

In 2006 is het Boterdiepcomité opgericht vanwege het plan van de gemeente Groningen om 8 tot 10 ligplaatsen voor woonboten te realiseren in het Boterdiep bij Beijum tussen Hornbach en Zuidwolde langs de ecologische zone (Boterdiepzone)

Over dit plan en de voortgang hebben wij u al diverse keren geïnformeerd o.a. via de pers en met folders. Zo hebben wij u in het voorjaar van 2006 benaderd voor een handtekeningenactie. In juni 2006 hebben wij ruim 1000 handtekeningen tegen het woonbotenplan overhandigd aan de gemeente Groningen.

De handtekeningactie heeft niet geholpen!
Nu: bijna 2½ jaar later is de eerste fase bereikt waarin u formeel kunt zeggen wat u van het ligplaatsenplan in het Boterdiep bij Beijum vindt. Er is een concept-bestemmingsplan waarin de ligplaatsen zijn opgenomen gepubliceerd. U kunt nu uw zienswijze daarover kenbaar maken.

De zienswijze van het Boterdiepcomité is inmiddels al verzonden naar het College en de Raadsfracties.

Hierbij vragen wij u om de zienswijze van het Boterdiepcomité te bekrachtigen door middel van het ondertekenen van een brief waarin op hoofdlijnen de zienswijze is weergegeven. We hebben 2 voorbeelden gemaakt van een zienswijze die u kunt tekenen: een korte en een uitgebreide versie. . Deze staan na dit bericht op de site: Het zijn standaarden die u zelf naar uw situatie kunt aanpassen.
Deze brief kan worden gestuurd, in de bus worden gedaan of worden ingeleverd voor 20 mei bij de volgende contactpersonen van het Boterdiepcomité:

Wil Mazeland en Clary Bezemer, Hiddemaheerd 95B
Marijke de Boer, Groningerweg 46
Ted van Gemert, Hiddemaheerd 47
Andre Geerdink, Hiddemaheerd 100
Alies Middel, Hiddemaheerd 99
Gerda Huisman, Hiddemaheerd 46
Yvonne Scholtens, Hiddemaheerd 45
Wim en Yvonne de Lange, Bekemaheerd 144

Heeft u vragen over onze bezwaarpunten dan kunt u bij bovengenoemde contactpersonen een toelichting krijgen op de bezwaren tegen het ligplaatsenplan in het Boterdiep bij Beijum.
Ook kunt u reageren per mail:
boterdiep.geen.woonboten@gmail.com

Op 20 mei zal er een inspraakbijeenkomst zijn en zullen wij als Boterdiepcomité uw brieven overhandigen aan de gemeente Groningen .
Wij hopen dat velen van u de brief zullen ondertekenen zodat de leefbaarheid in West Beijum en bij Zuidwolde zal worden gecontinueerd.
Het zetten van een handtekening heeft voor u geen juridische of financiële consequenties.


Met vriendelijke groet,

het Boterdiepcomité


Labels:

 
Hit Counter
Free Counter